Úton hozzád, magamhoz (2020/21)

Mindannyian úton vagyunk. Az úton pedig keressük társainkat, kitűzött céljainkat és a végtelent. Általuk  legszebb, legnemesebb énünket, önmagunkat. 
Egyetemistaként az út elejére képzeljük magunkat. Fontos ezért, hogy feltehessünk magunknak olyan kérdéseket, amelyek ebben az életkorban, indulás előtt különösen foglalkoztatnak?

Mit és kit várok most az élettől? 
És mit vár tőlem az élet?
Látom-e az igazi kihívásokat?
Szabadon hozom döntéseimet?
Milyen szerepek várnak rám?
Hol vannak az erőforrásaim?
Ki  is vagyok tulajdonképpen?

A válaszok keresését a következő öt altéma köré szervezzük, előadások és kiscsoportos programok, közösségi refelexiók formájában.

  1. Látásmód - nyitottság, valósághű percepció, folyamatok észlelése, rendszerben gondolkodás
  2. Intimitás - elköteleződés mások iránt, kiteljesedés a kapcsolat(ok)ban
  3. Szerepek - tanulás, munka, család, barátságok és ezek egyensúlya
  4. Siker és kudarc - személyes célok és kritériumok megfogalmazása, megküzdési stratégiák hatékonysága
  5. Identitás - öntematizálások, részidentitások és narratív identitás, személyes élettörténet

Szeretettel várjuk szakkollégistáinkat és minden érdeklődőt hogy a 2020/21-es tanévben közösen járjuk be ezt az utat. Legyünk együtt előadásokon, szemináriumokon, filmklubokon, közösségi és személyes reflexiókon.

Biró Szilveszter