Szabadságom tere (2018/19)

Szabadságom tere
Szakkollégiumi téma 2018/19

A szakkollégiumi tanév célja

A szabadság az ember és az emberiség örök nagy témája. A gondolkodás hajnalától napjainkig állandó kérdése személyes életünknek, társadalmainknak. A 2018/19-es tanév során a szabadság különböző dimenzióit járjuk körül. Kutatjuk a szabadság jelenlétét személyes szinteken, a közösségi és társadalmi kapcsolatokban, az ideológiai, politikai és vallási rendszerekben.

A szabadság témája a szakkollégiumi mozgalom sajátja is: Ki ne tudná, hogy a fiatalok mindig a legérzékenyebben és leglelkesebben reagálnak szabad világuk hívó hangjára. Az ötvenhatosok egyetemisták voltak, a negyvennyolcasok fiatal értelmiség. Ők a rendszerváltók is, személyes szabadságukért a legtöbbet vállalók.

Hol tehát a szabadságunk? Hogyan lehetünk igazán szabadok? Ezeket a kérdéseket tesszük fel újra és újra a tanévben. Reméljük, hogy ezzel hozzájárulunk saját és mások szabadságának megtalálásához.

Témák és módszertan

A személyes kérdésekkel, szövegekkel, egymás közti beszélgetésekkel, szakemberek bevonásával azt szeretnénk elérni, hogy ki-ki elgondolkodjon a megadott öt téma személyes vonatkozásain.

A tanév során öt témát dolgozunk fel:

1. Nemzeti függetlenség
2. Konzervatívok és liberálisok
3. Belső szabadság
4. Szabadulás a függőségektől
5. Szabadság és determinizmus a vallásokban

Az öt téma mindegyikét három szakaszban dolgozzuk fel:

A. Első reflexió – elgondolkodtató írások, szövegek
            Különböző irodalmi, társadalomtudományi szövegek, újságcikkek, riportok alapján beszélgetés kiscsoportban az adott témáról. Személyes tapasztalatok megosztása a kölcsönös bizalom és tisztelet jegyében, melynek megtartásáról a csoportvezető gondoskodik.

B. Előadás, beszélgetés szakemberrel
            Egy, a témában járatos szakembert kérdezünk a téma egy részletéről. Ezt az előadásként induló, beszélgetésbe torkolló alkalmat nem csak a téma szerint alakult csoporttagoknak ajánljuk, hanem teljesen nyilvános rendezvényként hirdetjük.

C. Második reflexió – vissza a személyes térbe
            A kiscsoportban újra visszatérünk a szabadság személyes, belső teréhez. Az általános igazságok, viták és ideológiák világának feszültségeit hogyan tudom integrálni magamban, anélkül, hogy szélsőségessé válnék, túl egyszerű megoldásokat keresnék?

Elköteleződés és kreditek

Azt szeretnénk, hogy ha valaki érdeklődik az egyes témák iránt, a négy alkalomból álló sorozat egészén, elköteleződve részt vegyen. Fontos ez a csoportbizalom szempontjából, de fontos az egyéni és személyes fejlődés szempontjából is. A csoportokba előzetesen jelentkezni kell, aki pedig azon részt vesz, 25 kredit kap.

Kapcsolódó programok

  • „Szabadságom tere” tanévkezdő közösségi lelkigyakorlat Péliföldszentekereszten

Hol vagyok igazán szabad? Mikor vagyok igazán boldog? Hol az a hely legbelül, ahol megállhatok, megpihenhetek és ahonnan szeretettel el tudok indulni mások felé? A 38 éve bénán fekvő ember története lesz az evangéliumi keret (Jn. 5,1-9), melynek segítségével keressük szabadságunk terét, legkülönbözőbb „bénaságainkból” a gyógyulás útját.

  • Irodalmi műhely, Dr. Hernádi Mária tanárnő vezetésével. Téma: Ottlik Géza, Iskola a határon
  • Filmklub, Horváth-Simon Eszter vezetésével
  • Művészetek hete – a tavaszi félévben egy tematikus hét saját művészeti alkotásokkal. A zenét, az irodalmat és a képzőművészet segítségével keressük belső szabadságunk terét