Kérdések az identitásról (2017/18)

Kérdések az identitásról
Szakkollégiumi téma 2017/18

A szakkollégiumi tanév célja

Önmagam szabad vállalása, megvallása függetlenül mindentől és mindenkitől mai társadalmunkban már lehetséges. Lehetséges? Úgy vagyok magam, hogy másoké is vagyok. Valahová és valakikhez tartozom. Akik szeretnek, akik befogadnak. Vagy éppen elutasítanak, mégis egy elszakíthatatlan kötelékkel hozzájuk tartozom. Kötöttségeim, korlátaim, terheim vannak, ráadásul azzal szembesülök, hogy akarva, nem-akarva mások terhét is hordoznom kell.

Ki vagyok én? Honnan jövök, merre tartok? Kikhez tartozom? Tudom-e magam nyíltan vállalni, hogy másokat is szabadon felvállalhassak?

Kérdéseink az identitásról aktuálisabbak, mint valaha. Fontosnak tartjuk ezért, hogy a Iosephinum Szakkollégium kérdései az identitásról a program résztvevőit saját válaszaikkal identitásuk mélyebb rétegeihez vezessék. Esetleg tudatosítsák azt, amit eddig csak sejtettek, de megfogalmazni, kimondani még nem mertek. Fontos ez, mert ha tudom ki vagyok, hol a helyem a világban, elfogadásommal és tetteimmel másoknak is elkötelezetten segíteni tudok saját útjuk, boldogságuk megtalálásában.

Témák és módszertan

Az identitás témájának feldolgozása során senkinek nem akarjuk "megtanítani" saját identitását. A személyes kérdésekkel, szövegekkel, egymás közti beszélgetésekkel, szakemberek bevonásával azt szeretnénk elérni, hogy ki-ki elgondolkodjon a megadott öt téma személyes vonatkozásain.

A tanév során öt témát dolgozunk fel:

1. Származásom, családom
2. Fiú vagy lány?
3. Nemzethez tartozom
4. Vallási közösségem
5. Online identitásom

Az öt téma mindegyikét négy szakaszban dolgozzuk fel:

A. Hangolódás: személyes kérdések, válaszok
          A résztvevők egy héttel a program előtt személyes kérdéseket kapnak, melyeket írásban kell megválaszolniuk - de csak maguknak. Egy személyes beszélgetés során a csoportban ebből annyit kell megosztani, amennyi vállalható. A csoportvezető segít a bizalomteli légkör kialakításában, biztosítja az ítéletmentességet, a csoporttikok megtartását. Ebben a szakaszban nincs semmilyen vitának helye.

B. Első reflexió – elgondolkodtató írások, szövegek
          Különböző irodalmi, társadalomtudományi szövegek, újságcikkek, riportok alapján beszélgetés ugyanabban a csoportban az adott témáról.

C. Előadás, beszélgetés szakemberrel
          Egy, a témában járatos szakembert kérdezünk a téma egy részletéről. Ez az előadásként induló, beszélgetésbe torkolló alkalmat nem csak a téma szerint alakult csoporttagoknak ajánljuk, hanem teljesen nyilvános rendezvényként hirdetjük.

D. Második reflexió – a Szentírás és hitünk kontextusa
          Újra a csoportban: az eddigi, témában szerzett személyes tapasztalatokat és tárgyi tudást megpróbáljuk hitünk kontextusában értelmezni. Mit mind erről a Szentírás, a teológia? Vajon napjaink modern kérdéseire vannak-e régi válaszok a spirituális hagyományban? Esetleg új nyelven kell megfogalmazni azt, ami az ember örök kérdése: Ki vagyok én?

Értékelés, tapasztalatcsere

A tanév végén tartunk egy olyan csoportfoglalkozást (esetleg több csoportban), ahol kreatív módszerek segítségével reflektálunk a személyes tapasztalatokra és a tanulási folyamatra.

Elköteleződés és kreditek

Azt szeretnénk, hogy ha valaki érdeklődik az egyes témák iránt, a négy alkalomból álló sorozat egészén, elköteleződve részt vegyen. Fontos ez a csoportbizalom szempontjából, de fontos az egyéni és személyes fejlődés szempontjából is. A csoportokba előzetesen jelentkezni kell, aki pedig azon részt vesz, 35 kredit kap.

Kapcsolódó irodalmi műhely
 

  1. Származásom, családom – Gyökerek és szárnyak

[2017. október 02. hétfő 19:30]

Babits Mihály, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János,
Rakovszky Zsuzsa, stb. versei alapján

  1. Fiú vagy lány - Férfi és női utak a mesékben

[2017. október 16. hétfő 19:30]

Holle anyó – Méhkirálynő

  1. Nemzeti identitás – Tér és identitás I.

[2017. november 06. hétfő 19:30]

Ottlik Géza: A rakparton

  1. Nemzeti identitás – Tér és identitás II.

[2017. november 20. hétfő 19:30]

Ottlik Géza: Minden megvan

 

TÉMA

A.
Hangolódás: személyes kérdések, válaszok

B.
Első reflexió – elgondolkodtató írások, szövegek

C.
Előadás, beszélgetés szakemberrel

D.
Második reflexió – a Szentírás és hitünk kontextusa

1. Származásom, családom

Anyakönyvi kivonatom, nevem, családfám, szüleim története, örökségem

Személyim adataim mennyire határozzák meg identitásom?
Korlátok, lehetőségek

Az "ID" egykor és ma: a személyek azonosí-tásának különböző dokumentumai, adatai

„Nézd, a tenyeremre rajzoltalak…” (Iz 49,16) A sors könyve vagy Isten anyakönyve?

2017. szeptember 27. szerda | 19:00 | 301-es t.

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2017. szeptember 28. csütörtök | 19:00 | 301-es

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2017. október  4. szerda | 19:00 | 328-as terem

Rácz György, Országos levéltári főigazgató-helyettes

2017. október 5. csütörtök

19:00 301-es terem

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2.
Fiú vagy lány?

Mit gondolok az ellenkező nemről?  Jó-e fiúnak vagy lánynak lennem? Jutott-e eszembe, hogy jó lenne más nemű lenni?

Érosz és agapé; Szeretet és szexualitás; Ösztönök és vonzal-mak; A gender-ember…

Nemi önazonosság, nem különbözőségek, a homoszexualitás kérdései, a nemi identitáskeresés útja

„Férfinak és nőnek teremtette…” Ter 5,1 „(…)legyetek egymás iránt gyengédek, a tisz-teletadásban egymást megelőzők.” Róm 12,10

2017. október 11. szerda 19:00 301-es terem

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2017. október 12. csütörtök 19:00 301-es

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2017. október 18. szerda 19:00 328-as terem

Járay Márton SOTE Mentálhigiéné intézet

2017. október 19. csütörtök 19:00 301-es terem

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

3.
 Nemzethez tartozom

Van-e olyan népcso-port, akiket különösen kedvelek? Van-e olyan, akikkel kapcsolatban negatív érzéseim van-nak? Honnan jönnek ezek az érzések?

Globalizáció – előnyök és nehézségek; multi-kulturalizmus; nacio-nalizmus; „A nagy világon e kívül” van-e számomra „hely”? Hol az otthonom?

Magyarnak lenni ma, Európában, egy globalizált, multikulturális világban

„Nagy néppé teszlek…” 1Móz 12,2
A pünkösdi csoda népei; „…mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek.” ApCsel 2,6

2017. november 8.  szerda 19:00 301-es terem

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2017. november 9. csütörtök 19:00 301-es terem | Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2017. november 15.  szerda 19:00 328-as terem
Pelle Veronika – Corvinus Egyetem

2017. november 16.  csütörtök 19:00 301-es terem | Biró Szilveszter / Kurali Dominika

4.
Vallási közösségem

Istenélményeim, hitem megvallásának formái; hitéletem egyedül és közösségben; támogató és/vagy ellenséges környezetben

Az „igazi” vallás és az ökumenizmus kérdé-sei; tolerancia más vallásokkal szemben; én kikhez tartozom?; egyházkép

Mit jelent ma egy hit-közösséghez, egyház-hoz tartozni? Hogy hat ez az identitásomra, hogy tehetek tanúságot róla?

„Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat…” Mt 16,18 Az ősegyház hitvallása, liturgiája és közösségi modellje

2018. február 14.  szerda 19:00 301-es terem
Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2018. február 15. csütörtök 19:00 301-es terem | Szilágyi Szabolcs atya

2018. február 21. szerda 19:00 328-as terem

Beer Miklós püspök úr

2018. február 22. csütörtök 19:00 301-es terem

Szilágyi Szabolcs atya

5.
Online identitásom

Milyen felhasználó-neveim vannak? Bátrabban vagy félénkebben mondok ki/el magamról valamit az online világban? Víz vagy internet?

Ember és gép hálózatai

A virtuális valóság lehetőségei és veszélyei; Az internetfüggőségről

Online identitás – hatása rám és kapcsolataimra

„Tanúim lesztek…” ApCsel 1,8

Vállal(hat)om hitemet az online térben?

Virtuális plébánia;

 

2018. március 7. szerda 19:00 301-es terem

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2018. március 8. csütörtök 19:00 301-es terem

Biró Szilveszter / Kurali Dominika

2018. április 25.  szerda 19:00 328-as terem
Dr. Bokor Tamás – Corvinus Egyetem

2018. április 26.  csütörtök 19:00 301-es
Biró Szilveszter / Kurali Dominika