Bemutatkozunk

„Kell egy hely, ahol a hallgatók otthon érezhetik magukat, ahol otthonigényük, az egész napos rohanás utáni megnyugvásigényük, a tanuláshoz és az imához szükséges csendigényük kielégülést nyer" (Pálfai Zoltán, volt szegedi egyetemi lelkész)

Bemutatkozó kisfilmünket itt találod

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek, a PPKE BTK piliscsabai alapítását követően felismerték ezt az igényt, és 2002-ben egyetemi kollégiumot alapítottak Iosephinum névvel, melyben az egyetemi tanulmányok hátterét jelentő második otthont szeretnék biztosítani a kollégistáknak. Ez természetesen elsőként épületet és konkrét, fizikális lakhatási körülményeket jelent, de ezen felül olyan közösséget, amelyik befogad, megtart, gyógyít és útnak indít.

A kollégium jelmondata „Taníts minket életbölcsességre!” a Katolikus Egyház imájában egy Szent Józsefhez intézett kérés, melyben az imádkozó arra kéri a szentet, hogy minden életkörülményben felfedezze Isten akaratát. Ha ezt másképp fogalmazzuk meg, akkor a kollégium küldetése az, hogy a fiatal egyetemistákat támogassa, a mindig más és új szempontok és összefüggések szerint mérlegelésében, hogy képesek legyenek tágabb perspektívákból is látni és elfogadni saját helyzetüket.

„A mögöttünk hagyott évszázad talán legnagyobb szellemi tévedése, hogy a bölcsességet összetévesztette a tudással, és fölcserélte az ismerettel." (Debrecenyi Károly István) Kétségkívül a tudás és az ismeret fontos a boldogulás útján, az egyetem éppen ezt akarja és tudja is adni hallgatóinak. Kollégiumunk ezért tudatosan arra törekszik, hogy a keresztény életbölcsesség tapasztalatait is felkínálja diákjainak. Teszi ezt a mentálhigiénés szakmai szempontok figyelembevételével, tanévre lebontott részletes tervek, értékelések segítségével.

A Iosephinum Kollégium egyben szakkollégium is. A kollégium SZMSZ-ét, amely a szakkollégium tanulmányi rendjét is tartalmazza, a Szakkollégiumi Charta alapelvei és a mi sajátos helyzetünk és identitásunk szerint alkottuk meg. Az általunk összeállított sajátos kreditrendszer célja „a hallgatók kreativitásának erősítése, a tudományos munka elmélyítése és a kollégiumi közösség összetartó erejének növelése." (SZMSZ)

A 150 diák befogadására alkalmas kollégium háromszintes épülete parkosított, természeti környezetben helyezkedik el. 2003-ban építészeti nívódíjat nyert. A kert ápolását, az épület karbantartását és tisztaságának megőrzését azért tarjuk fontosnak, mert ezek a terek segítik a megérkezést a belső terekbe. A közösségi terek személyessé tétele érdekében támogatjuk a kollégisták saját alkotásainak megjelenítését.

A nagyobb és kisebb közösségek megteremtése egyik legfontosabb feltétele annak, hogy a kollégium további céljai megvalósulhassanak. Ezért az SZMSZ is olyan struktúrát tartalmaz, mely a kollégium hallgatói, önkormányzata, a szenior kollégisták, a kollégiumi tanárok és vezetők között, sőt a gondnokság és a takarítónők között is partneri felelősségi viszonyokat feltételez, eredménye pedig a valódi együttműködés és közösségi munka.

Jellemző tapasztalat ezen a téren a közösségi programok szervezésén kívül a felvételi eljárás vagy egy fegyelmei bizottsági ülés lebonyolítása. Ezekben a helyzetekben a közösségnek sokkal inkább javára válik a korosztálybeli felelős hozzáállás, szolidaritás és útmutatás, mint egy hierarchikusan strukturált, autoriter iránymutatás.

Biró Szilveszter igazgató