Alapítónk és fenntartónk a Megváltós Nővérek Kongregációja

A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium alapítója és fenntartója az
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja - Magyar Tartomány
Székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 17.

Honlapjuk: http://megvaltosnoverek.hu

A szerzetesrend alapítása, története, lelkisége
Eppinger Erzsébet Mária Alfonza Anya 1814. szeptember 9-én született Niederbronnban, Franciaországban. Mélyen vallásos család első gyermeke volt, akit még tíz testvér követett. Erzsébet a család, az egyházközség, a kisváros egyszerű körülményei között nőtt fel. Tizenhétéves korától különböző betegségekben szenvedett, amelyek által Isten előkészítette jövendő feladatára. 
Feltűnő az a bátorság, erő és küzdőképesség, amellyel ez a törékeny, gyenge egészségi állapotú nő, aki a kolostorban utolsó akart lenni, első volt az emberek szolgálatában.
Imádságai során Erzsébet megértette: adott körülmények között megtapasztalhatóvá tenni mások számára Isten szeretetét azt jelenti, hogy önmagát Neki szentelve törődjék az emberekkel, és segítse őket. 
E céllal alapította mag néhány fiatal társával 1849. augusztus 28-án Niederbronnban az Isteni Megváltó Leányai szerzetesközösséget, melynek küldetése megmutatkozik a nővérek első szolgálataiban: otthonaikban ápolni a szegény betegeket, gondoskodni a rászoruló gyermekekről, mindenkinek rendelkezésére állni, függetlenül szociális körülményeitől és vallási hovatartozásától.
Magyarországra a nővérek Simor János, győri püspök hívására jöttek. Sopronban először árvaházi gyerekek gondozásával, majd házi betegápolással és szegénygondozással foglalkoztak. Az új alapítás gyorsan fejlődött, és 1867-ben, - soproni központtal - önálló kongregáció lett.

Mi a mi lelkiségünk, mi a küldetésünk? 
Csodálattal tölt el minket Eppinger Erzsébet Mária Alfonza Anya személye, aki a kereszt titkának szemlélésében hallotta meg kora szegényeinek jajszavát. Erős személyiségének köszönhetően különleges fogékonysággal tűnt ki a lelki dolgok iránt. Egyre inkább felismerte, hogy Isten mennyire szeret minden embert, és boldogságukat akarja. Óriási vágyat érzett, hogy életét Istennek szentelje és segítse az embereket Isten és a megváltás titkának megismerésében.
Ezt a szellemiséget követve Jézust látjuk minden szenvedő és segítségre szoruló emberben. 
Szerzetesi közösségünk keretet nyújt ahhoz, hogy a nővérek együtt, egészen Istennek szenteljék magukat, és az irgalmas felebaráti szeretet gyakorlásának élhessenek.
Ez az a lelkiség, amely azóta is szerzetesi közösségünk életének, szolgálatának mércéje. Minden imánk és munkánk mögött egyetlenegy szándék rejtőzik: Isten megváltó és irgalmas szeretetét sugározni az emberekre.

Hol látnak el szolgálatot a magyar megváltós nővérek?
Szent László Óvoda - Piliscsaba
Nagyboldogasszony Ház - Piliscsaba
Iosephinum Kollégium és Szakkollégium - Piliscsaba
Szent Margit Gimnázium - Budapest
Szent Anna Kollégium - Budapest
Villa Mater Redemptoris Zarándokház - Róma